OCA Java imtahan mövzuları

Sorting and Search List

Massivləri sort etmək üçün java.util paketinin Arrays.sort() metodundan istifadə edirdik, ArrayList`i sort etmək üçün isə həmin paketin Collections.sort() metodu istifadə edilir.

List<Integer> numbers = new ArrayList<>();
numbers.add(99);
numbers.add(5);
numbers.add(81);
java.util.Collections.sort(numbers);
System.out.println(numbers);         // [5, 81, 99]

Sıralamada rəqəmlər həmişə hərflərdən əvvəl gəlir və String dəyişənin sıralaması əlifba sırasına uyğun aparılır, ona görə də 30 8`dən öncə gəlir.

List<String> hex = Arrays.asList("30", "8", "3a", "3A", "FF");
Collections.sort(hex);
System.out.println(hex);                  // 30 3A 3a 8 FF
int k = Collections.binarySearch(hex, "8");
int m = Collections.binarySearch(hex, "3A");
int n = Collections.binarySearch(hex, "4F");
System.out.printf("%d %d %d%n",k,m,n);        // 2 1 -4

Həmçinin böyük hərflər kiçik hərflərdən öncə sıralanır.

 

[topics lang=az]

About the author

Mushfiq Mammadov

Leave a Comment

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.