OCA Java imtahan mövzuları

Sorting and Search List

Massivləri sort etmək üçün java.util paketinin Arrays.sort() metodundan istifadə edirdik, ArrayList`i sort etmək üçün isə həmin paketin Collections.sort() metodu istifadə edilir.

Sıralamada rəqəmlər həmişə hərflərdən əvvəl gəlir və String dəyişənin sıralaması əlifba sırasına uyğun aparılır, ona görə də 30 8`dən öncə gəlir.

Həmçinin böyük hərflər kiçik hərflərdən öncə sıralanır.

 

Bütün mövzulara bax

About the author

Mushfiq Mammadov

Leave a Comment

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.