OCA Java imtahan mövzuları

Printing an Exception

Exceptionu print etməyin əsas 3 yolu var:

Output:

Praktikada həmişə catch blokunda exceptionla bağlı bildirişin çap edilməsi məsləhət görülür. Nümunə üçün aşağıdakı koda baxaq:

Bu kodu çalışdırsaq NullPointerException verəcək, amma IOException`un baş verməsi ilə bağlı heç bir xəbərimiz olmayacaq.

 

Bütün mövzulara bax

 

About the author

Mushfiq Mammadov

Leave a Comment

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.