OCA Java imtahan mövzuları

Chapter 4 – Əlavələr

Nümunə 1:

Aşağıdakı kod nümunəsinin output`u nədir?

Yəqin fikirləşirsiz ki, cavab 11`dir. Səbəb də odur ki, konstruktor çağırılarkən ilk öncə instance dəyişənlərə dəyərlər mənimsədilir, ij hər ikisi 6 dəyərini alır. Daha sonra konstruktorun daxilində i-nin dəyəri dəyişdirilir və 5 olur. Və beləcə (i+j)-nin nəticəsi 11 olur.

Amma bunlar o zaman doğru olardı ki, A() metod yox konstruktor olsun. Koda diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, A()-nın önündə void açar sözü var. Bildiyimiz kimi konstruktorlarda geri dönüş tipi olmamalıdır. Eyni zamanda Java class adı ilə eyni olan metod yaratmağa icazə verir. Bu səbəbdən kod nümunəsi heç bir xəta vermədən compile olunur və kodu run etdikdə cavab 12 olur.

 

Nümunə 2:
Bu nümunə də öncəki nümunəyə bənzərdi, müəllif sualda metodu konstruktor kimi göstərib diqqəti yayındırmağa çalışıb.

 

Nümunə 3:
Əgər line4 sətrinin yerini dəyişib line1 sətrindən sonra əlavə etsək, line2 və line3 sətirləri compile xətası verəcək. Hazırkı durumda isə kod heç bir xətasız compile edilir və run etdikdə line1, line3, line4 sətirlərində konstruktor çağırılır və output 3 olur. Maraqlı bir məqamı da qeyd edim; biz adətən if yaxud else`dən sonra fiqurlu mötərizəni yazmaya bilərik, əgər həmin blokun tərkibinə bir ifadə daxildirsə. Amma bu nümunədə fiqurlu mötərizələri yazmadıqda compile xətası alırıq.

 

Nümunə 4:
 

Nümunə 5:

Aşağıdakı kod nümunəsinin output`u nə olacaq?

A. match
B. not match
C. Compile error on line 8
D. Compile error on line 10
E. Compile error on line 11
F. A runtime exception is thrown

 

Bütün mövzulara bax

 

About the author

Mushfiq Mammadov

Leave a Comment

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.