OCA Java imtahan mövzuları

Exception Handling with Method Overriding

Metod overridinglə bağlı 3-cü qayda checked exceptionlar ilə əlaqəli idi. Həmin qaydalara yenidən baxaq və görək checked exceptionlar üçün hansı hallar mövcuddur:

1) Əgər superclassdakı metod heç bir exception fırlatmırsa, subclassdakı metod yeni checked exception fırlada bilməz:

 

2) Yuxarıda qeyd etdiyimiz 1-ci halın tərsi mümkündür. Subclassdakı metod exception fırlatmasa belə, superclassdakı metod exception fırlada bilər:

 

3) Subclassdakı metodun fırlatdığı exception superclassdakı metodun fırlatdığı exceptionun subclassı olmalıdır; daha kiçik və ya eyni tipə icazə verilir:

 

Təkrar olaraq vurğulayaq ki, bu qaydalar ancaq checked exceptionlara aiddir. Runtime exceptionlarla bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur:

 

Bütün mövzulara bax

 

About the author

Mushfiq Mammadov

Leave a Comment

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.