İmtahan təcrübəm Sertifikat imtahanı

SYBEX və Enthuware testlərində rastlaşmadığım sual tipləri

my oca experience- the question types which I didn’t encounter in SYBEX or Enthuware
Written by Mushfiq Mammadov

Qeyd: Real imtahan suallarını paylaşmaq leqal hesab edilmir. Ona görə də aşağıdakı yazıda imtahana istinadən paylaşdığım kod nümunələri dəyişdirilmiş və bənzər kodlarla əvəz edilmişdir.

 

  • İmtahana qədər gördüyüm iç-içə for dövrləri adətən bu formada olurdu: ikiölçülü massiv verilirdi, outer for iteration üçün massivin birinci elementinin uzunluğu, inner for iteration üçün isə massivin ikinci elementinin uzunluğu istifadə olunurdu, təxminin belə:
Amma imtahanda gördüyüm iç-içə for suallarında ikiölçülü yox, birölçülü String massiv istifadə olunurdu. Inner for iteration üçün massivin indekslərindəki elementlərin uzunluğu istifadə olunurdu, təxminən belə:
Bu stildə, amma nisbətən daha mürəkkəb suallar idi.

 

  • Grid şəklində massiv sualı. XO oyunundan yəqin hamının xəbəri var. Həmin oyundakı xanaları ikiölçülü massivin elementləri kimi təsəvvür etməliyik və X-in qalib gəlməsi üçün massivin hansı indeksdə dayanan xanasına X çəkilməlidir onu tapmalıyıq;
  • Import ilə bağlı bəzi sual nümunələri var idi, ona bənzər nümunələr nə SYBEX, nə də ki Enthuware`də yox idi. Əslində nisbətən bənzər suallar rastıma çıxmışdı, amma əsas fərqlilik cavab variantları ilə əlaqəli idi (ətraflı);

About the author

Mushfiq Mammadov

Leave a Comment

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.